spagosmail

Dobrodošli na moj blog


20.05.2011.

Pola-pola...

 

Ako je polovična istina već jednaka sa polovičnom laži, onda je po istoj logici i polovična laž jednaka polovičnoj istini. A tada su dvije polovične laži jedanake cijeloj istini.

  

Wenn eine halbe Wahrheit schon eine halbe Lüge ist, dann muss logischerweise eine halbe Lüge schon eine halbe Wahrheit sein. Zwei halbe Lügen wären dann eine ganze Wahrheit.