Elektricna energija za Evropu iz Sahare

 Elektricna energija za Evropu iz najvece Solarne elektrane, koja ce biti izgradjena u SAhari, sjevernoj Africi – gdje smo mi u tome?

 

Operacija DESERTEC: U jednoj zajedničkoj akciji velikih koncerna i političara ubuduće bi hiljade kuća sirom Evrope  bilo napajano elektricnom energijom proizvedenoj u sjevernoj Africi – Projekt je vrijedan najmanje 400 milijardi eura
Ideja zvuči jednostavno: solarna energija iz Sahare bi trebala rijesiti energetski problem industrijaliziranih zemalja Evrope. Rjesenje se vec sada razmatra.

Razmjere projekta "DESERTEC" su vrlo velike u svakom pogledu. Gotovo 20 velikih firmi i institucija sudjelovat će na inicijativnom skupu zakazanom za 13. juli,  za gradnju najveće solarne elektrane na svijetu. Za deset godina ova elektrana bi trebala biti prikljucena na visokonaponsku mrezu. Projekat vrijedan 400 milijardi eura trebao bi obezbijediti oko 15 posto potreba evropske struje. Izgradnja velike solarne termoelektrane planirana je u Sjevernoj Africi. Ovakve elektrane preuzimaju suncanu energiju preko solarnih kolektora,zagrijavaju specijalna ulja na temperaturu od nekoliko stotina stepeni i konacno pretvaraju toplotnu energiju u vodenu paru potrebnu za pogon parnih turbina. U tome se ova postrojenja i razlikuju od fotonaponskih postrojenja, koji proizvode struju direktno.
Hoce li biti teško transportirati električnu energiju do Europe?
Ne zbog udaljenosti. Potrebno je naravno investirati u izgradnju novih visokonaponskih vodova kako nadzemnih tako i podvodnih, ali to ne bi trebao biti tehnički problem, jer vec sada egzistiraju između Norveške i Danske podvodni visokonaponski kablovi, polozeni na dnu mora.
Problem bi prije svega mogao biti u postojecim kapacitetima.

Komentariši