“Kada živimo nezavisni od bilo čega, očuvana je sva naša sposobnost i energija, i čovjek je opušten, jer mu nije važno da li dobija ili gubi…” Antonio de Mello

Komentariši