Procitajte ovaj tekst, vrlo interesantno: Pmaetni ljdui mgou ètitai

 

Pmaetni ljdui mgou ètitai

MoeŸte li vejoratvi da ja svtanro mgou rzmjautei ¹to sam npaiaso.

     Femnoleanla slia ljoduksg mzoga, pemra itsŸrainjvau na Cmabrigde
Uinervtisjyu, njie btino po kjoem rdeu su sovla solŸnea, vŸano je smao da su
pvro i poljsdenje sovlo na pavrom mesjtu.
     Osatatk mŸoe btii u ptpouonm nredeu a vi jo¹ ujviek mŸetoe
ètitai bez porbemla.
     Ovo je ztao ¹to ljoduksi mzoak ne ètia skvao sovlo pobesno, ngeo
rjieè kao cjielu. Zidvljauæuje zar ne? A ja sam ujivek msilio kkao je
tèonsot psianja vŸana!

     Ako ste ovo pèrotaili pa¹oiljte dljae.

Komentariši