25. novembar: Međunarodni dan za eliminaciju nasilja nad ženama

 Ujedinjene nacije

“Ujedinjeni za ukidanje nasilja nad ženama”

Tokom proteklih deset godina, otkad je Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila 25. novembar Međunarodnim danom za eliminaciju nasilja nad ženama, povećao se angažman u vezi s ovim pitanjem, navodi se u saopćenju UN-a.

Sve se više grupa i pojedinaca, uključujući i muškarce i dječake, uključuje u napore na prevenciji i rješavanju ovog grubog kršenja ljudskih prava žena. Sveukupno je postignut značajan napredak, s obzirom da su mnoge zemlje usvojile zakone i sveobuhvatne akcione planove koji se na direktan način bave pitanjem nasilja nad ženama.

Kampanja glavnog tajnika UN-a, pod nazivom “Ujedinjeni za ukidanje nasilja nad ženama”, potiče aktivnosti širom sistema Ujedinjenih naroda.

Ona poziva sve zemlje da do 2015. godine uspostave čvrste zakone, multisektorske akcione planove, preventivne mjere, prikupljanje podataka i sistematične aktivnosti koje će se baviti pitanjem seksualnog nasilja u konfliktnim situacijama.

Kampanja potiče vlade, organizacije i pojedince da se udruže u takvim nastojanjima.

Usprkos uloženim naporima i napretku u borbi protiv nasilja nad ženama, trećina žena u Bosni i Hercegovini je i dalje izložena nekoj vrsti rodno uvjetovanog nasilja u toku svoga života. Takvo nasilje slabi razvoj, uzrokuje nestabilnost, te time dalje otežava održavanje mira.

Moramo zahtijevati odgovornost za takva kršenja prava, te preduzeti konkretne korake kako počinitelji ne bi ostali nekažnjeni.

Ujedinjeni narodi podržavaju vlade i civilno društvo u Bosni i Hercegovini u povećanju aktivnosti na prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama, u suradnji sa kreatorima politika i institucijama na svim nivoima. Također, intenziviraju se napori na pružanju odgovarajuće podrške ženama, žrtvama nasilja.

Pored toga, provode se preventivne mjere u suradnji sa svim zainteresiranim stranama, uključujući mlade ljude, muškarce, skupine vjernika i ranjive skupine stanovništva.

Na ovaj međunarodni dan potvrdimo ponovo naše opredjeljenje za jednakopravnost spolova u BiH; investirajmo više sredstava u borbu protiv ovog veoma grubog kršenja ljudskih prava žena.

Stoga UN u BiH potiče sve ljude da obilježe 16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja, tako što će uzeti učešća u aktivnostima koje će biti organizirane širom BiH u periodu od 25. novembra do 10. decembra, zaključuje se u saopćenju Misije UN-a u BiH.

sarajevo-x.com

Komentariši