Jadransko Jonska cesta kroz BiH

 

Novi plan za Jadransko-jonsku cestu

Autoput će ipak ići do Neuma

J-J cesta došla bi na 12-13 kilometara od bh. mora

Zadovoljni u Pomorskom društvu BiH  

Pomirena dva plana razvoja saobraćaja

Entitetski i državni ministri komunikacija i prometa postigli su dogovor u vezi s novom trasom takozvane Jadransko-jonske ceste, saznaje „Dnevni avaz“.

Prema novom prijedlogu trase, koji je izra|en proteklih dana, ova cesta bi se, kako je i ranije bilo, odvajala od koridora 5C kod Počitelja.

Prihvatljiva varijanta

No, kako se vidi iz tek urađene mape do koje smo došli, J-J cesta bi se, prema ovom planu, maksimalno približila Neumu, na svega 12-13 kilometara, a odatle bi ka jedinom bh. gradu na moru išla brza cesta, koja bi imala po dvije trake u oba smjera.

Autoput bi nastavljao dalje ka Crnoj Gori. Ono što je najvažnije kod ovog rješenja jeste da se njime zadovoljavaju dvije, kako se nekada činilo, nepomirljive koncepcije razvoja saobraćaja na ovom području. Njime su, naime, zadovoljni čak i najžešći zagovornici varijante da koridor 5C završi u Neumu, kao što je Pomorsko društvo BiH.

To nam je potvrdio i član Pomorskog društva Ševal Kovačević, koji je ujedno i predsjednik Odbora za promet i infrastrukturu SDA. On je istakao da je „ovo prihvatljiva varijanta“, jer bi J-J cesta, prema ovoj varijanti, zapravo predstavljala krak koridora 5C koji bi išao ka bhmoru.

Dvije koncepcije

Ipak, podsjetimo da je Hrvatska u svojim planovima ovu cestu zacrtala drugom trasom, preko Neuma i Dubrovnika, pa ostaje da se vidi kako će dvije zemlje pomiriti svoje koncepcije.

– Veoma bi nam smetalo ako bi nas Hrvatska ometala da mi na svom području uradimo ovaj krak J-J ceste. Tu se ne bismo složili, jer bi to bilo katastrofalno po interese BiH – istakao je Kovačević.

Komentariši