Slovo o ženi Boginji proljeća

preneseno sa "BiH cityview"

Slovo o ženi Boginji proljeća

Ako su Una i Sana žile kucavice Bosanske Krajine, onda je Neretva krvotok Hercegovine . Što je Egiptu Nil, to je Hercegovini Neretva. Esejisti skloni lakonskom kazivanju bi rekli : Život. Što je Neretva za Hercegovinu, to je žena za porodicu. Kazujemo svoje Slovo o ženi. Evo proljeća doba neumitnog! Ponovnog rađanja prirode. Ususret proljeću okrećemo se Suncu. Sunce otkriva i prosvjetljuje sjenke. U sjenci, tanana i skrita žena. Savremena žena. Što se više otkriva to je više pokrivena. Neprovidnim a nevidljivim velom tajnovitosti. Koprenom svoje zagonetnosti. Eto baš zato, sama ta zagonetka neodoljivo zove na ponovne pokušaje odgonetanja. Od kada je svijeta i vijeka žena je tajna . Jednako za pametne, genijalne kao i za obične svakodnevne ljude. Lijepa i neodoljiva. Sugestivna i moćna. Plemenita i brižna. Suptilna i snažna. Žena Majka, sestra, supruga, prijateljica, ljubavnica, suradnica. U kojoj god aksiološkoj ravni da je posmatramo Žena je monument. Karijatida. Heroina nažeg doba. Šta bismo kao unuke i unuci mogli kazati za Prvu Učiteljicu svog života? Baku ili Nanu, svejedno. Da nam je najdraža, sigurno! Da smo od nje naučili najvažnije stvari u životu, takođe! Žena danas bi mogla biti najbolji putokaz u ovom surovom, nečovječnom,nemuštom i neodređenom svijetu . Eh, kada bi bila shvaćena. A tu zastajemo pred neprobojnim zidom Tajne. Slatke životne Tajne . Romantičari, poput Frederika Šopena bi se pomirili sa tom sudbinom neosvojive Žorž Sand. Hipersenzibilni Slaven Sergej Jesenjin bi zanijemio pred Isidorom Dankan. Cezar je pao pred Kleopatrom. Napoleon je pao pred zanosno lijepom Poljakinjom. A mi ? Zaneseni ovim Slovom o Ženi kolektivno klonemo pred snagom i ljepotom Jedne Vesne, Slavenske Boginje proljeća.

Piše : prof. Muhamed Zlatan Hrenovica

Komentariši