EXPO U ŠANGAJU – NAJVEĆI SAJAM NA SVIJETU

Kineska pomoć od 650 hiljada dolara pomoći će BiH da se na najbolji način predstavi cijelom svijetu

Prije nešto više od dvije godine potpisan je Ugovor o učešću BiH na Svjetskoj izlo`bi EXPO 2010 u Šangaju.

Vlada Kine će pomoći ušešće Bosne i Hercegovine na Svjetskoj izlo`bi EXPO 2010, iznosom od 650.000 američkih dolara. BiH će u paviljonu od hiljadu kvadratnih metara predstaviti život, rad, kulturu i običaje BiH. Šta bi ova izložba mogla donijeti BiH?

Od 1. maja do 31. oktobra će se održati EXPO Šangaj 2010 koji će okupiti više od 200 zemalja, regiona i međunarodnih organizacija i po obimu će biti rekordna, najveća u stogodišnjoj is toriji ove manifestacije i očekuje se rekordan broj posjetilaca iz svih zemalja, više od 70 miliona.

EXPO izložba je jedinstvena manifestacija gdje će se prikazati najve ća i najrazličitija dostignu}a ljudskog djelovanja, s ciljem približavanja i boljeg razumijevanja među narodima. Zbog svog brzog razvijanja poznata je kao olimpijada u privredi, nauci, tehnologiji i kulturi. EXPO u Šangaju, kao prvi EXPO koji se održava u zemlji u razvoju, sa fokusom na urbanizam i čija je glavna tema “ljepši grad za ljepši život” će biti platforma saradnje i kordinacije izme|u Kine i svijeta, kao i platforma prikazivanja istorije čovječanstva i razmišljanja o budućnosti. Skup ogromnog broja zemalja u Šangaju i razgovori o međusobnoj saradnji će ohrabriti cijeli svijet i unaprijediti razvoj i obnovu svjetske privrede. Kina pozdravlja učešće BiH na EXPO-u i pruža joj pomoć i podršku, koliko je u njenoj mogućnosti. Mišljenja sam da je za BiH EXPO važna scena za pokazivanje lica zemlje, nivoa ekonomskog i društvenog razvoja, multikulture i multietničkog karaktera, a i važna platforma za pojaćavanje razmjene i razumijevanja izme|u naroda BiH i drugih naroda svijeta, uključujući i kineski narod. To je od velikog značaja za podsticaj ekonomskog i društvenog razvoja BiH, povećanje prepoznatljivosti bh. pro izvoda u Kini i svijetu, što doprinosi una pre|enju ekono mske i trgovinske saradnje između BiH i drugih zemalja. Želimo da što viže ljudi iz BiH posjeti Šangaj. Nadamo se da će se saradnjom tokom EXPO-a povežati međusobno upoznavanje i prijateljstvo naših naroda i dati podsticaj uzajamno korisnoj saradnji na poljima ekonomije, trgovine, kulture i obrazovanja izme|u naše dvije zemlje.

Komentariši