dede Špage

Trojica braće Špago sa Gradske kod Ljubuškog: lijevo ef. Mustafa Špago, u sredini Ibrahim Špago, i desno Alija Špago, uslikano oko 1961 u bašči ispod kuće Ibrahima Špage…pije se kahva, fildžani i kahvenjaci na dagari…

Komentariši