No tobacco day 2010

 

Svijetski dan bez cigarete,  No Tobacco Day,  obilježava se širom svijeta svake godine 31. maja. Tim se želi potaknuti na 24-satni period apstinencije od svih oblika potrošnje duhana širom svijeta. Ovim danom namjerava se privući globalna pažnja na učestalu raširenost  upotrebe duhana i na njegovo negativno zdravstveno djelovanje , koje svake godine odnosi i do 5,4 miliona ljudskih života. Države članice Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) proglasili su ovaj World No Tobacco Day (WNTD) još 1987 godine. U posljednjih dvadeset godina, ovaj dan se susreće kako sa entuzijazmom tako i sa otporom širom svijeta od vlada, javnih zdravstvenih organizacija, pušača, uzgajivača duhana i duhanske industrije.

Komentariši