Sa 20 muškarac voli sve žene. Sa 30 on voli samo još jednu, a sa 40 on voli ponovo sve žene …osim jedne!

 

Mit 20 liebt ein Mann alle Frauen. Mit 30 liebt er nur noch eine, und mit 40 liebt er wieder alle Frauen  …ausser der einen!

Sa 20 muškarac voli sve žene. Sa 30 on voli samo još jednu, a sa 40 on voli ponovo sve žene …osim jedne!

At 20, a man loves all women.  At 30, he loves only one,  and at 40, he loves all women again  … except the one!

Komentariši