Kuća otvorenog srca u Mostaru – Kutak za sretnije i humanije starenje

http://www.novasloboda.ba/clanak/citaj/9036/kuca-otvorenog-srca-foto-kutak-za-sretnije-i-humanije-starenje

Kuća Otvorenog srca

FOTO: Kutak za sretnije i humanije starenje

Kuća otvorenog srca u Mostaru, koja djeluje od 1996. godine i koja brine o poboljšanju kvaliteta života osobama sa posebnim potrebama, o kojima više nema ko da se brine, o starijim osobama, o osobama bez familije, osobama bez krova nad glavom, o Romima, kao i o osobama kojima je inače potrebna posebna podrška, ovih dana će iz Zalika preseliti u nove renovirane prostorije na Tekiji.

Kuća Otvorenog srca, od samog početka, postavila je sebi cilj i zadatak da se starijim osobama, često usamljenim, izgubljenim, sa raznoraznim poteškoćama, pruži barem malo svijetlosti u životu.

Nove prostorije Kuća je dobila na korištenje od Gradske uprave, što je još jedan pokazatelj o potrebi i podršci od strane lokalne zajednice jednoj ovakvoj organizaciji.

U novim prostorijama na Tekiji ciljnoj grupi će se omogućiti da, u okviru Kuće, pronađu više druženja i aktivnosti, koje će im omogućiti lakše i ugodnije starenje.

Kuća Otvorenog srca djeluje kao nevladina organizacija i otvorena je za sve ljude podjednako, a njeni članovi održavaju rad sopstvenim entutijazmom, dobrovoljnim i volonterskim radom, sa akcentom na multietičnost i multikulturelnost, praveći i realizujući programe usmjerene na ciljnu skupinu starih, nastojeći aktuelizirati probleme starije populacije, te skrenuti pozornost vlasti, donatora i drugih na ovu problematiku društva.

Iz vizije Kuće Otvorenog srca proizilazi program aktivnosti za naredni period, a koji će predvidjeti više aktivnosti za starije osobe, u obliku druženja, zabavnih programa, te više kretanja u prirodi, uz stručni i medicinski nadzor, a od visine materijalnih i novčanih sredstava kojima bude raspolagala, zavisiće i broj osoba o kojima će Kuća u narednom periodu voditi brigu.

Prema riječima izvršne direktorice ovog Udriženja Jasne Maksumić-Jugo, za sada se aktivnost odvija zahvaljujući podršci i doprinosu oko 40 aktivnih starijih osoba. Za oko 120 osoba, Kuća se brine kroz programe samopomoći. Finansiranje ovakvih aktivnosti sve je teže i teže, ali uporni aktivisti Kuće ne posustaju.

„Podrška nam je neophodno potrebna od strane svih onih koji vjeruju da su starije osobe jedna od ugroženih populacija. U narednom periodu, naša aktivnost će, u prvom redu, biti fokusirana na renoviranje prostorija na Tekiji, u kojima ćemo imati uslove da aktiviramo veći broj ljudi kojima je naša pomoć potrebna. Ali, povećana aktivnost iziskivaće i više financijskih sredstava. Za bliže i konkretne aktivnosti Kuće svi zainteresovani, kako oni koji bi mogli pomoći u radu Kuće, tako i svi oni kojima je potrebna pomoć jedne ovakve Kuće, kontakt mail za informacije je kucaotvorenogsrca@gmail.com ili telefon +38761386011 u Mostaru“, riječi su direktorice Jasne Maksumić-Jugo.

Smail Špago

Komentariši