Trebević danas

 

“…Ono što da nas imamo je svakako brz bijeg  iz grada, na svega 15-20 mi nu ta udaljenosti od centra Sarajeva nalazi se dobro markirana staza koja će vas povesti Trebevićem. U naselju Vraca nalazi se raskršće od kojeg put vodi lijevo na Vidikovac, a sa desne strane je parking i srušeni planinarski dom, odakle počinje asfaltirana staza prema izvorištu Dobre vode (pogodna za “mountain bike“). Poslije prvih pedesetak metara uočljiva je prva markacija koja vodi lijevo kroz šumu. Ovo je brža i ljepša staza. Na Dobrim vodama se nalazi devastirani dom i izvor sa desne strane. Od doma lijevo se ide za Puhovu ravan i Brus, te desno prema starim austro ugarskim položajima i dalje prema vrhu. Ova sta za se često koristi i sigurna je za planinare.

Razni fortifikacijski položaji ukazuju na to da su mnoge vojske gazile ovu planinu.

Vojske su otišle, ostala je planina. Stari austro ugarski položaji se nalaze na dominantnoj koti (1.200 m) odakle se pruža predivan pogled na stari dio Sarajeva, Vidikovac te Ozren i Bukovik. Dalje se kroz šumu izlazi na čistinu i preko grebena ide ka vrhu…

Trebevićem se prelama smrča, jela, borova i bukova šuma. Izlaskom iz šume, preko grebena, markacijom se stiže do vrha Trebevića, ispod kojeg, na 1.566 m nadmorske visine, dominira telekomunikacijski, 60 metara visok toranj. U blizini vrha se nalazila botanička bašta Alpinetum sa mnogim primjercima alpske flore, na pravljena 1984. god. Sa vrha se pruža izvanredan pogled na sve sarajevske planine, za vedra dana i dalje… Sjeveroistočna strana obiluje vodom. Brojni su izvori u području Dobrih voda, sve do rezervoara na Brusu. Za vrijeme kiša i otapanja snijega na tom djelu se formiraju mnogi potoci. Tako se od Dobrih voda do Brusa ide uz potok kroz šumu. Jugoistočnim putem se dolazi na Puhovu ravan, gdje se Trebević spaja sa Jahorinom.

Odatle se pogled pruža na Ozren, Romaniju, Jahorinu, Treskavicu, Bjelašnicu… U svakom slučaju dovoljno da se Sarajlije vrate Trebeviću, kao i svi oni dobronamjerni…”

 

“…Preko Trebevića vodi asfaltirani magistralni put iz pravca Lukavice ka Jahorini, koji je, doduše, u nešto lošijem stanju. Biciklistima je interesantniji makadamski put koji se, kilometar i po prije Ravna, iznad Kneginjca, odvaja preko Dolova ka sa mom vrhu. Ovaj put je iz građen još za vrijeme Austrougarske, manjim dijelom asfaltiran, a od Dolova se penje serpentinama, prvo do Studenog brda, a potom i do planinarske kuće pod samim vrhom Trebevića. Nažalost, bivši dom “Vaso Miskin Crni“ je uništen, ali to ne sprečava ljubitelje planine da ga pohode, tu načine pauzu i produže još kojih stotinjak metara do samog vrha… Ovaj put vodi kroz predivnu crnogoričnu šumu te je i za ljetnih vrućina vožnja više nego ugodna. Osim mirisa šume, biciklisti i drugi posjetioci planine mogu uživati u bojama i mirisu raznolikog cvijeća koje sreću cijelim putem sve do samog vrha…”

Komentariši