Web stranica Inicijativnog odbora za obnovu i očuvanje Partizanskog u Mostaru

 

Aktivnosti Inicijativnog odbora za obnovu i očuvanje Partizanskog spomenika možete od danas pratiti i na novootvorenoj web stranici:

http://partizanskispomenik.oneworldseepartner.org/

Stranica je uređena zahvaljujući angažovanosti našeg web tima u kome su Denis Kajić, Ensvid Hadžajlić iSmail Špago.

Pozivamo vas da posjetite našu web stranicu, sa napomenom, da je popunjavanje stranice još u toku i da će stranica narednih dana dobiti još više priloga.

Komentariši