Jedan drugačiji Mostar – Mostar kao Napulj

Grad na Neretvi zatrpan smećem

Mostar, posebice zapadni dio grada, ponovo počinje grcati u smeću budući su radnici komunalnog poduzeća Parkovi d.d. Mostar početkom studenoga stupili u štrajk jer im nisu isplaćene četiri posljednje plaće.

U Mostaru djeluju dva komunalna poduzeća, Komos u istočnom, te Parkovi u zapadnom dijelu grada. Ova dva poduzeća bi se temeljem ranije donesene odluke Gradskog vijeća Mostara trebala transformirati u jedinstveno poduzeće Komunalno koje bi se brinulo za čistoću cijeloga grada.

Nitko ne može sa sigurnošću kazati kada će jedinstveno komunalno poduzeće ustvari i zaživjeti.

Komentariši