Jedna godišnjica – Brčko – Banovići 7. Novembar 1946

 

Neko je zabilježio da je na I omladinskoj radnoj akciji u Jugoslaviji, 1946., radilo 62.268 omladinaca i 1.000 brigadira iz inostranstva. Kao rezultat njihovog truda i besprijekornog zalaganja imali smo željezničku prugu Brčko – Banovići.

Miroslav Krleža je, a taj podatak se može pročitati i na Wikipediji, kazao: “Nije ovo prva pruga na svijetu, ali je prva koju su izgradila djeca.” E, ta djeca su, od 1. maja pa do kraja oktobra 1946., iskopala 1.361.680 kvadratnih metara zemlje i 134.460 kvadratnih metara kamena, a izgrađena su i dva tunela u dužini od 667 metara, te dvadeset i dva mosta dužine 455 metara. Opet je neko, revnosan, zabilježio. A, prvi april, dan početka priprema za “nadljudske napore”, u nekadašnjoj državi je obilježavan kao Dan omladinskih radnih akcija. Nije šala! Prvi voz prugom Brčko – Banovići prošao je 7. novembra 1946. godine.

Ideja o izgradnji željezničke pruge, opet pročitasmo negdje, “koja bi spajala bogata nalazišta uglja iz banovićkog bazena sa glavnim saobraćajnicama, a preko njih i sa udaljenim potrošačkim centrima, postojala je još prije II svjetskog rata”. Pa su tako I rukovodeći organi privrede Federativne Narodne Republike Jugoslavije odlučili

izgraditi željezničku prugu. Podsjetimo se i na legendarnu strofu:

“Brčko – Banovići, to je naša meta/Izgraditi prugu, još ovoga ljeta…”

Tako i bi… Umalo! Ali, realno, malo su kasnili.

Komentariši