…imena luda…

Da li biste glavu pustili u ruke nekome ko se ovako zove?

Komentariši