U Počitelju, na kamenu

 

Uvjek se Počitelju prilazilo oprezno i s radoznalošću, respektom i strahopoštovanjem, bez obzira na to s kakvim namjeramaaa. Da li ste osvajač ili običan putnik, historičar ili avanturist, prodavač svile i kašmira sa Istoka ili učena glava sa Zapada…

 

Ovo je rjetko i dragocjeno mjesto. Ovdje se može zamislIti vrijeme i odnosi ljudski u njemu. A ta zamisao, ma kako kratka i nepotpuna, vrijedi napora da se potraže ovakva mjesta, vrijedi teške tuge njihova postojanja.

Ovako je nobelovac Ivo Andrić pisao o Počitelju. Za razliku od njega, Zuko Džumhur je kratko konstatovao: Ovo je džennet na zemlji.

Niko ko putuje na jug, prema Jadranu, ne može zaobići Počitelj. Povijesni gradić orijentalno-mediteranskog karaktera smješten u dolini rijeke Ner tve. Počitelj je jedna od najljepših kulturno-historijskih cjelina u Bosni i Hercegovini. Administrativno pripa da opštini Čapljina. Kako je Počitelj dobio ime, još je velika tajna. Postoje razne verzije, ali ni jedna dokazana. Uvijek se Počitelju prilazilo oprezno i s radoznalošću respektom i strahom poštovanjem, bez obzira na to s kakvim namjerama: da li ste osvajač ili običan putnik, historičar ili avanturist, prodavač svile i kašmira sa Istoka ili učena glava sa Zapada, uvijek ćete pred tim kamenim draguljem ostati zbunjeni i nesigurni.

Svaka učenost i nadmenost pred Počiteljem padaju u vodu, pa i slikari zako je se misli da su na svome platnu u stanju da sve pomire doživljavaju istovremeno i svoje uznesenje i svoju nemoć. Ali opet, niko iz Počitelja ne ode ljut ni ponižen, bez obzira na to da li ste ratnik ili kovač, slikar ili urbanist. Bez obz ra. Ovako je u časopisu Most slikar Jusa Nikšić opisao Počitelj.

I zaista Počitelj je grad koji opčini čovjeka i koji svakog putnika namjernika zaustavi koji pa makar i na trenutak osjeti kako ga savladava ta ljepota. U Počitelju je smješte na likovna kolonija najst rija u istočnoj Evropi u koju dolaze likovni umjetnici iz cijelog svijeta. Počitelj spada među one gradove koji imaju onu svevremenu dimenziju pa je nemoguće dijeliti na njegovo sada i njegovo nekada. On je neodvojiv od njegove organske i pupčane veze, od Neretve. Njegova historija je vezana za sve ono što mu je Neretva donosila i odnosila.

Počitelj je sav okrenut Neretvi i ima vidik što se rijetko sreće u svijetu. Svaka kuća imala je pogled na čitav grad, na život, na sve ono što se u njemu događalo. Svaki prozor upijao je svaki šum Neretve, svaki trak zalaska sunca.

Počitelj je cjelovit likovni biljeg ljuskog samoodržanja, on je stih izraćen u kamenu.

Ovaj hercegovački gradić izgrađuje se intenzivno od druge polovine 16. vijeka kroz plodonosno ukrštanje dviju grad teljskih tradicija – orijentalne i mediteranske. Sve do naših dana bilo je sačuvano to graditeljsko kulturno blago – Šišman Ibrahim-pašina džamija, počiteljska sahat-kula, medresa, hamam, han, kuća Gavrankapetanovića.

U januaru 2003. historijsko gradsko područje Počitelja proglašeno je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Godine 2007. podnesena je kandidatura Počitelja za Svjetsku bašti nu UNESCO-a.

 

 

Komentariši