Kineske poslovice

 

Ako čovjek ne mijenja mišljenje, ili je vrlo mudar ili je budala.

Ako dugo žive skupa, životinje se zavole; a ljudi se zamrze.

Ako ga ne sasiječeš u korijenu, problem će se vratiti.

Ako ne puštaš sunce kroz prozor, na vrata ti dolazi liječnik.

Ako sam padneš, sam se moraš i podignuti.

Ako tražiš ribu, ne penji se na stablo.

Besplatna mjesta u kazalištu prva zvižde

Daleko od svojega kraja čovjek je jeftin, a stvar skupa.

Komentariši