Za pušače u BiH dolaze tvrđa vremena

 

Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina u Federaciji BiH iz 1998. godine mora ubrzo prerpjeti izmjene. Ovakva obaveza proizlazi iz potpisane Konvencije o kontroli duhana koja nameće tri glavne obveze, a to su zabrana prodaje duhana i duhanskih proizvoda osobama mlađim od 18 godina, zabrana njihova reklamiranja i zabrana pušenja u zatvorenim prostorijama.

Konvencija o kontroli duhana je glavni instrument Svjetske zdravstvene organizacije za kontrolu duhana koju je Predsjedništvo BiH ratificiralo 17. marta 2009.

BiH mora uskladiti svoje propise s potpisanom Konvencijom do 2015. godine. Važeći Zakon o upotrebi duhanskih proizvoda propisuje navedene obaveze dosta labavo i s određenim rezervama o pitanju reklamiranja, oznakama upozorenja i pušenja u zatvorenim prostorima. Novi Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina u FBiH je upućen u parlamentarnu proceduru i postoji mogućnost da bude usvojen već iduće godine.

 

Info.Neretva

Komentariši