Hadopi zakon u Francuskoj

http://www.novasloboda.ba/clanak/citaj/16937/hadopi-zakon-sezdesetorici-francuza-prijeti-zabrana-koristenja-interneta

Šezdesetorici Francuza prijeti zabrana korištenja interneta

Francuska se problemom bespravnog skidanja muzike, filmova i softvera sa interneta počela baviti vrlo ozbiljno. Šezdesetorica Francuza dobiće ovih dana kućnu posjetu od strane organa državne uprave, jer su prečesto sa interneta skidali zakonom zaštićena autorska djela, muziku, filmove i softvere.

Od prije godinu dana, u Francuskoj je na snazi kontroverzni Hadopi zakon, kojim je omogućeno da se, u slučaju nezakonitog skidanja softvera, muzike i filmova sa interneta, korisnicima interneta, izrekne mjera zabrane korištenja interneta. Ovo se provodi potpunim ukidanjem internet priključka korisniku.

Sada su vlasti počele provoditi odredbe ovog zakona u djelo. U prvom talasu, poslato je 650.000 opomena na adrese bespravnih korisnika. Nakon toga, slijedila je druga opomena, u kojoj su opomenuta 44.000 korisnika, koji se nisu pridržavali prve opomene. Od ovih 44.000, njih 60 nije se pridržavalo ni druge opomene. Sada im prijeti sankcija, ukidanja internet priključka i novčana kazna od 1.500 eura.

Ovaj zadnji korak u postupku nazvanim „Three Strikes“ („Tri udara“), naišao je na žestoku kritiku boraca za građanska prava. Oni smatraju da su ovakve kazne prilično nategnute i vrlo diskutabilne, jer se, naročito kod priključaka koje koristi više korisnika, može kazniti pogrešna osoba.

Zbog toga su se vlasti i odlučile na korak, u kome će izvršiti kućne posjete i ispitati kakvi su uslovi korištenja interneta i kakvi su životni uslovi kod okrivljenih. Zabrana korištenja interneta, inače, mora biti odobrena od nekog nadležnog suda.

Primjena sličnog zakona zagovara se u većini industrijski razvijenih zemalja. U SAD, na primjer, internet provajderi šalju opomene svojim korisnicima. Tamo su provajderi u julu ove godine sklopili ugovor sa filmskom i muzičkom industrijom i sada postupaju po njemu.

Vlada Velike Britanije je nedavno prolongirala donošenje jedne ovakve odluke. U Njemačkoj je vladajuća koalicija isključila mogućnost donošenja ovakve odluke još u koalicionom ugovoru, ali je nedavno najavljeno da će se o donošenju slične odluke, ipak, uskoro diskutovati. Sama najava diskusije na ovu temu naišla je na brojne kritike iz redova boraca za ljudska prava, kao i od velikog broja političara u ovoj zemlji.

Smail Špago
 

 
NovaSloboda.ba
 

Komentariši