I-bra-ka-da-bra

volej za 1:0 protiv Francuza…

jedan je Ibra…jedan je Zlatan!

Komentariši