Mostar u očima svojih slikara

Mostar u očima svojih slikara

Iz teksta dr. Nikole Kovača, a objavljenog u časopisu Most, broj 196,  u martu 2006. godine.

 

" …. Kad H. Tikveša crta prizore i likove sa ušća Neretve ili iz porušenog Stoca, onda je nebitno gdje on živi – u Beogradu, Sarajevu ili u rodnim Šurmancima: njegov likovni bagaž čine zavičajni pejzaži koji ga ne napuštaju ni u snu ni na javi; kao što je on dio tog pejzaža, tako je pejzaž nerazdvojni dio njegovog umjetničkog identiteta. Kad M. Kujačić slika zavičajni kamenjar i oskudne seoske …crkve, to je konstanta njegovog likovnog bića, bilo da živi u Parizu ili Mostaru. Kad M. Sefić crta mostarsku čaršiju, cvjetne aleje ili drvorede, to je izraz njegove intimne mitologije veličanja ljepote i trijumfa svjetlosti. Kad K. A. de Rivera slika prizore sa svoje terase, onda u prozračnosti njegovih akvarela i igri svjetlosti osjećamo miris zavičajnog podneblja i pitome prizore juga, ne pitajući se za porijeklo slikara i detalje iz njegove biografije. Kad A. Ramić slika stari most ili Počitelj, suočeni smo sa prodornim slikarevim pogledom koji ispod površine vanjskog svijeta traga za duhovnim suštinama materije, za arheologijom sjećanja i sunčanim pejzažima Hercegovine. Kad M. Soldo svoje apstraktne kompozicije predstavlja kao kompleksan vid čulnih senzacija i slojevitog iskustva, svijet koji pred nama oživljava nije lišen topline zavičajnog podneblja i ljepote kojom zrače prirodni oblici. Jednom riječju, prvobitni motivi za svakog slikara su konstanta njegovog umjetničkog stvaranja; sve ostalo je u funkciji slikarevog slobodnog izbora stila, postupka, rukopisa …"

 

Komentariši