Pušenje uzrokuje…

 

Ode lik do trafike i kupi cigarete. Dok uzima kutiju primjeti na njoj napomenu:

"Pušenje uzrokuje impotenciju".

Vrati kutiju prodavaču i reče:

– Daj mi majke ti one druge…sa rakom?

Komentariši