Apel za pomoć

Edini Čolaković za liječenje potrebno 20.000 eura

Edini Čolaković, dr. medicine – specijalisti mikrobiologije i parazitologije, zaposlenoj u Zavodu az javno zdravstvo HNK/Ž u Mostaru, 2008. godine u Kliničkoj bolnici Mostar dijagosticirano je teško oboljenje – Myeloma multiplex IgG kappa st. III A.

Od tada, Edina je primila dva protokola terapije (VAD i CTD), ali se bolest pokazala refraktornom na liječenje. U junu 2012. godine urađena joj je transplatacija autolognih matičnih stanica u Zagrebu i tada je postignuto poboljšanje, ali za manje od 50 posto u odnosu na nalaze prije transplatacije.

Prof. dr. Damir Nemet iz Zagreba preporučio je stoga nastaviti liječenje drugom transplatacijom, za koju su već prikupljene autologne matične stanice, ali je prije toga potrebno smanjiti tumorsku masu, kako bi se transplatacijom postigao maksimalan učinak.

S obzirom da je Edina već liječena kemoterapijom, prof. dr Nemet preporučuje liječenje sa lijekom VELCADE (bortezomib) u kombinaciji s cistostaticima i deksametazanom.

Lijek VELCADE se ne nalazi na listi Fonda solidarnosti Zavoda za osiguranje i reosiguranje FBIH, te je potrebano hitno iznaći način za nabavku istog, što je prije moguće. Prema mišljenju prof. dr. Nemeta, bit će potrebno uraditi osam ciklusa terapije (40.000 eura).

Doza koja je potrebna za početak terapije za četiri ciklusa je XVI amp.a 3,5 mg.

Cijena XVI ampula za četiri ciklusa iznosi 20.000 eura.

Uplate možete izvršiti na tekući račun:

UniCredit Bank
Broj računa: 40062505000
Transakcijski račun: 3389002566778993

Devizni račun
UNICREDIT BANK DD MOSTAR
SWIFT: UNCRBA22
IBAN CODE: BA39 3381 3028 3515 5389

Edina Čolaković
Broj računa: 40062505101

—————

Edina Čolaković

Zalik 10 A

88000 Mostar

Bosna – Hercegovina

Mobitel: 00 387 61 969 025

e-mail: colakovice@hotmail.com

Komentariši