Odluka Gradskog vijeća od velikog značaja za Velež

Gradsko vijeće Mostara na svojoj današnjoj sjednici donijelo je odluku o dodjeljivanju na korištenje stadiona u Vrapčićima sa svim pratećim sadržajima, bez nadoknade, na period od 40 godina Fudbalskom klubu „Velež“ Mostar.

Ovom odlukom Gradskog vijeća, za čije donošenje je zahtjev Fudbalski klub „Velež“ Mostar podnio prije nekoliko mjeseci, stvaraju se preduslovi za administrativno uređenje postojećih objekata, kao i izgradnju novih, kako bi se upotpunosti dobila puna planirana funkcija, a to je kamp FK „Velež“ u Vrapčićima.

Obzirom da se prema Pravilniku o licenciranju klubova za takmičenje u Premijer ligi BiH, kao osnovni uslov za ispunjavanje infrastrukturnog kriterija, traži da klub u svom vlasništvu ili u zakupu ima stadion i pomoćni teren, ova odluka je i ključna za mogućnost dodjele licence, pa samim tim i igranje domaćih utakmica našeg kluba u Vrapčićima.

Do danas, FK Velež je imao ugovor na korištenje cca. 8.000 m², koji je istekao i po sili zakona se produžavao, sve do trenutka u kojem administrativno tijelo Grada može prekinuti ugovor, jer je formalno bio potpisan samo na godinu dana. Tih 8.000 m² ustvari je bila samo travnata površina terena na kojem su se igrale utakmice. Obzirom da su izgrađene tri tribine, a započeta je i izgradnja pomoćnog terena sa prilazom, potrebno je bilo pravno regulisati i ove objekte.

Ova odluka pored pravnog regulisanja postojećih objekata, stvorila je preduslove da se iskoristi mogućnost apliciranja kod UEFA-e za dobijanje pomoći pri izgradnji terena sa vještačkom travom. Naime, prema propisima UEFA-e, svaki klub koji ima uredno poslovanje je dobio licencu za UEFA-ina takmičenja i ima mogućnost apliciranja projekta krovnoj kući fudbala za sufinansiranje nekog kapitalnog objekta na stadionu.

Naš klub je već pripremio projektnu dokumentaciju za vještačku travu, ali se čekao sam dokument koji je obavezan uz priloženi projekat, a odnosi se na vlasništvo ili pravo korištenja nad nekretninom na duži vremenski rok, obzirom da UEFA ne poznaje instutut zemljišta bez titulara vlasnika odnosno zakonskog korisnika, a na kojoj će se realizovati projekat za koji se aplicira. 

(objavljeno na: fkvelez.ba)

Komentariši