Ajnštajnovo predvidjanje

Ajnštajnovo predvidjanje

 

Ne treba vam znati engleski da zakljucite kakvo je predvidjanje bilo u pitanju. Mladi danas, na kafi, u restoranu, muzeju umjetnosti itd.

 

From: Slobodan Zugic

 

The day that Einstein predicted, seemingly arrived …

 

Albert Einstein:


"I fear the day that technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of IDIOTS."

 

 

 

„Bojim se dana kad će tehnologija nadmašiti našu ljudsku interakciju. Svijet će tada postati generacija IDIOTA!“

 

Dan kojeg je Ajnštajn predvidio, izgleda da je došao….

2 komentara

Komentariši