BEGLER-BEG

BEGLER-BEG

 

Aleksa Šantić

 

Rano jutro trepti sa dalekih strana.

Sam Begler-beg sjedi pred kulom u hladu,

Tiho vjetar vije sa razraslih grana

Pa povija starcu dugu, meku bradu.

 

Pred njim puklo polje. Ispod tanke pare

Zdrela žita šume umivena rosom,

I odmorni težak san sa oka tare

I u vrhu njiva zamahuje kosom.

 

Kô preplašen jelen u skrovište tavno,

Il’ kô vjetar kada diže šušanj slabi,

Na domaku sela, niz prisoje ravno,

Pune, guste grive hitri konjic grabi.

 

Stari Begler puši. I dok dim se diže,

U novoj mu vatri sjaju oka oba:

Pod zorinim velom, sve bliže i bliže,

Njemu tiho stupa prošlo, davno doba.

 

I on vidi sebe za mladosti svoje,

Kad mu oko bješe i od munje brže:

Za pojasom ljute kuburlije stoje,

A pod njime snažno laki žerav rže.

 

Hitre iskre biju iz kaldrme stare,

Na prozore trče sve ruže Mostara;

Od groznice slatke lica im se žare,

Pa junaku mašu kitama behara.

 

A on, gord i silan kao ruka smrti,

Samo jezdi dalje uz carevu džadu;

Za njim jure brzi ogari i hrti, –

I ravan mu niko ne bješe u gradu.

 

On je onda vladô sam kako je htio,

I njegovoj volji ko je na put stao?!

Na čalmi mu zlatan polumjesec bio,

A u njemu zelen, krupan alem sjao.

 

Po poljima ovim širokim i travnim

Čadori su bili silnih turskih četa,

I zeleni barjak sa znamenjem slavnim

Vijao se gordo nizom dugih ljeta.

 

On sanja i gleda… Pod pokrovom zore

Vrh dalekih brda kao vatra rudi,

I begove oči tihom srećom gore,

I radosni uzdah ote se iz grudi.

 

Al’ đaurska truba, čuj, sa grada pisnu!

Stari Begler prenu, i na kobne zvuke

On zajeca ljuto i od bola vrisnu,

Pa obori glavu među suhe ruke.

 

Staro drvo šumi. Negdje uvrh grana

Ogladnjeli kobac s plijenom se bori.

Meka, topla svila leti preko strana,

I kroz tanku paru zlatno jutro gori.

 

1924.

Komentariši