Bez promjene od 1877!!!

Bez promjene od 1877!!!

 

Posudjeno sa zida Gospodarske Komore grada Mostara:

“S jedne strane različiti narodi, zavedeni od nacionalnih stranaka, streme ka nacionalnoj ‘samostalnosti’, napajajući se punokrvnom nadom da će usled toga biti osigurano njihovo materijalno ‘blagostanje’; s druge strane ‘vladajuće’ vođe… naroda zasićuju sirote narodne mase frazama, da bi ih što uspešnije mogle da tlače a ove, rđavo poznavajući svoj klasni položaj, svuda slede svojim izrabljivačima na njihov poziv. Nacionalisti se uzajamno mrze i smatraju se prouzrokovačima svojih međusobnih nevolja, gospoda se pak vesele tome, ubirajući plodove rada celokupnog naroda u svoje džepove i ni ne gledaju da li je taj proizvod domaćih ili drugih narodnosti.” (Svetozar Marković, davne 1877.)

Nista se u medjuvremenu nije promijenilo?

 

Komentariši