Kakve su joj karakrzli obrve…

Pod Mostarom ta zelena livada


 Pod Mostarom ta zelena livada,
s kraja na kraj đul-beharom procvala.
A na sr'jedi šarenika jabuka,
pod njom sjedi Šahin Mevla ljepojka,
u ruci joj ogledalo i surma
pa navlači karakrzli obrve.
Ona misli da je niko ne gleda,
al’ je gleda mlad’ mujezin s munare,
gledajuć’ je ne umjede učiti,
već on poče po munari pjevati:
"Kakve su joj karakrzli obrve,
odnesoše moju pamet do mrve!"

karakrzli= crno-crvene
Surma = kada se ispod trepavica podvuce linija crnom bojom
đul-behar = ružin cvijet

(na slici:Kate Winslet)

Komentariši