Skakač

TO JE MOJ MOST, RIJEKA I GRAD,

MOSTARCU SVAKOM OD BOGA DAR,

DOĆI ZAUVIJEK, MOŽEŠ OSTAT TU,

ODNIJET GA MOŽEŠ SAMO U SNU
.

SKAKAČ

Pamti svaki od raje, da ne gazi mrave,
Da ne ruši gnijezdo laste,
Da se pasa u Neretvi vira,
I da ne da na se, niko da ga dira…

I raste žgoljo od ćupice do laste,
od pećine do mjesečeva luka,
i rebra mu počnu pera da krase,
veća od straha, put neba da prahne.

I čekaju spremna njedra njena,
ruke Neretve majke da zagrle Božji dar.
Prasnu radosna ona u hiljadu kapi
Slavi tvojoj, što nikad da lapi.

Svim onim koji su imali kuraži i ljubavi

da skoče
sa Starog Mosta

Zdenko Bošković

 

Komentariši