Prijatelji!?

Prijatelji!?

 

Trebamo li postavljati pitanja prijateljima? I/ili trebamo li se raspitivati kod prijatelja naših prijatelja kako bismo više saznali o njima? Je li to kompliment obzirom da troše extra energiju baveći se nama… ili… ??? I/ili jesu li naši prijatelji ovlašteni da daju informacije o nama (kako one prave, tako i neke sasvim subjektivne ili čak potpuno i svjesno lažne)? I na kraju, jesmo li sigurni da su nam svi prijatelji zaista prijatelji? Trebamo li (radi nekih razočaranja) biti toliko paranoični pa da nikome ne vjerujemo? Je li danas prijateljstvo umrlo? Trebamo li biti bezgranično otvoreni i vjerovati svim prijateljma?

 

Tema dana Berkine anti-stres radionice MAGISTRA VITAE

 

(preneseno sa FB)

Komentariši