Otpor zdravog razuma

Otpor zdravog razuma

 

(video objavljen na youtube/facebook)
.

 .

 

Zdravo, ja sam Bogdan. Rođen sam ‘91. godine.

Tata mi je lagao da se selimo u Kanadu.

Bio sam presrećan zbog tog saznanja.

Ne znajući da je ta Kanada, u stvari, Brčko.

Rat je prošao, ali su tuga i čamotinja ostali da žive.

Gutam gorke suze, od kako znam za sebe.

Vjerujem da se isto osjećaš, i ti Amire, i ti Anto!?

Zato te molim, ne dozvoli moćnicima da nas zavade

svojim lažima i usmjere našu moć, protiv nas samih.

Iskreno se nadam da ću prestati planirati

postdiplomske studije u Austriji,

jer ću zajedno sa tobom, Admire i Anto,

obezbjediti svima nama bolju perspektivu OVDJE!

Naučio sam nešto iz Kanade, iako nikada nisam bio u njoj –

 

MOJ SIN NE ŽELI DA ODE!!

 

Komentariši