Može jedan…

– Doktor lista  nalaze pacijanta  i vrti glavom:
– Gospodine, pijete li ?
– Pa, može jedan konjak, kada već  pitate.

Komentariši