Ima li života offline?

Dijagnoza: Ovisnik o internetu!

Internet je prekrasno mjesto sa mnogim informativnim i zabavnim sadržajima, pruža priliku za upoznavanje novih lju­di ili za izmjenjivanje po­ruka sa prijateljima.

Ali. jedna od opasnos­ti koja vam prijeti na inter-netu je da se previše "na-vučete" i postanete ovisni te da počnete ignorirati stvarni svijet oko sebe. Mashable je popisao znakove koji vam mo­gu ukazati na to da previše     vremena provodite na internetu, a mi vam donosimo njih deset. Ako se možete prepoznati u ovim rečeni­cama, znači da imate problem:

1. Čujete "pingove" s Gmail chata. a oko vas u blizini   nema   nijednog kompjutera.

2. Pretjerano branite drugim ljudima da se motaju      oko vašeg kompjute­ra.

3. U potpuno neprikladno vrijeme osjećate da morate na internet. 4. Prošli su mjeseci od kada ste razgovarali o nečemu što niste našli na internetu

5. Šaljete Facebook poruke nekome ko je s vama u istoj sobi.

6. Spontano se počnete smijati i izvinja-vate se ljudima te ob­jašnjavate da vas je situa­cija podsjetila na snimak koji ste vidjeli.

7. Nekoliko dana pro­veli ste stalno gledajući u laptop.

8. Osjećate da nepre­kidno morate provjeravati na mobitelu je li stigla neka nova poruka.

9. Vaš najgori strah je da će vam se na monitoru pojaviti "crni ekran" i da ste izgubili punjač za lap­top.

10. Prva stvar u plani­ranju putovanja je provje­ravanje situacije s bežičnom mrežom.                         

(Avaz)

Komentariši