…kvadrat zbira…

Nekada smo, mi neki, polazili od ovoga, a sad se postavljaju druga pitanja:

(a+b)² = a²+2ab+b² – živim za dan, kad’ će mi ovo trebati u životu!

Komentariši