Misao dana

Internet nas spaja sa ljudima koji su daleko, ali nas razdvaja od ljudi koji su kraj nas…

Komentariši