Lingvistika

NAJNOVIJA LINGVISTIČKA OTKRIĆA KOJA OBJAŠNJAVAJU NAČIN PONAŠANJA POLITIČARA:
Riječ DEMOKRATIJA nije grčkog porijekla, nastala je kod nas.
Nastala je od riječi DEMOKRA (šatrovački) = KRADEMO
DEMOKARA TI I JA (krademo ti i ja) = DEMOKRATIJA

 
 

Komentariši