…citius, altius, fortius…

Olimpijska povelja

[IMG]http://i61.tinypic.com/315mvys.jpg[/IMG]

Olimpijska povelja je skup pravila, temeljnih načela i smjernica za organizaciju Olimpijskih igara. Francuski i engleski jezik službeni su jezici Olimpijske povelje.

Prva povelja je 1908. pokušala oblikovati ciljeve olimpijskog pokreta u pisanom obliku.

Povelja sadrži pet poglavlja i 61 član, koji su napisane na francuskom i engleskom jeziku. Prevođeni su i na druge jezike. U slučaju poteškoća pri tumačenjau tekstova, francuska verzija je uvijek prioritetna.

Povelja uspostavlja opšti kodeks ponašanja i etičkog ponašanja, koji se definira kao najvažniji osnov kojeg članovi MOO-a moraju slijediti.

Povelja također pruža okvir za ponašanje u društvu.

„La pratique du sport est un droit de l’homme. Chaque individu doit avoir la possibilité de faire du sport sans discrimination d’aucune sorte et dans l’esprit olympique, qui exige la compréhension mutuelle, l’esprit d’amitié, de solidarité et de fair-play“. La Charte Olympique

“Sport je ljudsko pravo. Svaki individualac mora imati mogućnost baviti se sportom, bez diskriminacije bilo kojeg tipa i u olimpijskom duhu, koji traži uzajamno razumijevanje u duhu prijateljstva, solidarnosti i poštene igre”. Olimpijska povelja.

Olimpijsko geslo „citius, altius, fortius“ ili “brže, više, jače” izražava poruku koju MOO upućuje svim pripadnicima olimpijskog pokreta, pozivajući ih da se takmiče u skladu s olimpijskim duhom.

Komentariši