Kad popušiš…

Nekada je reklama za cigarete bila na samoj kutiji cigareta. 

Iz Fabrike duhana Mostar, koja je cigarete pravila od 1880. godine, i zapošljavala i hranila dobar dio Mostara, izlazile su mnoge poznate vrste cigareta, u prvo vrijeme bez filtera, cigarete: Mostar, Hercegovina, Ljubuški, Morava. Kasnije su ih zamjenile cigarete sa filterom, od kojih su ostale najpoznatije tvrda Morava i «sarajevska» Drina, koja se tako zvala, a inače se pravila u fabrici duhana u Mostaru.
Na kutiji nekadašnje Morave bez filtera pisalo je:
«Kad popušiš cigaretu, kaži drugom istinu o naše kvalitetu, Fabrika duhana Mostar».
Danas se na kutijama cigareta češće može vidjeti poruka zdravstvene prirode, što je po zakonu obavezno: «Pušenje ubija!» ili «Pušenje ugrožava zdravlje»
Fabrike duhana Mostar, spala je na najniže grane, u svojoj 134 godine dugoj istoriji.
Na novim kutijama cigareta najbolje bi bilo napisati:  «Kad ga popušiš, gotovo je!»

Komentariši