Špicokom…

Šta se dešava kad se lopta udara špicokomzato, unutrašnjim, vanjskim, ali nikad špicem
…međutim…nekad su se cipele i nosile dok ne bi postale ovakve…ne mora ovo biti ni od "špicoka"…nosile su se što no reknu "s koljena na koljeno"…od starijeg brata na mlađeg, dok ih ne bi ovako stukli…
…a onda bi stare cipele mogle i u papuče… 

a radost dobijanja novih cipela je bila neponovljiva…i sjećanje, naravno… 

Komentariši