Dram (jedinica za mjerenje težine)

Izraz dram nečega, mogao se u našem govoru odavno čuti. To je turska je riječ, jedinica težine, potiče je iz Perzije gdje se koristila pod nazivom diram, a u Grčkoj kao drachme. 
1 dram = 3,2 grama ili jedan stoti dio (1/100) od jedne oke
1 oka (tur.), stara turska mjerna jedinica mase; 1 oka = 4 L po 100 drama (1 dram = 3,2 g; 1 oka = 1,283 kg). Koristila se i u Grčkoj i Egiptu, ali s drugačijom vrijednošću. Također je bila i stara mjera za tekućine, različitih vrijednosti (npr. u Turskoj 1 oka = 1,28 L).
Kod nas se odavno koristio u žargonu kao jedinica mjere: «ni drama joj neću ostaviti» u starim tekstovima, i kao opis za nimalo, ili, za trun nečega.
Dram je i angloamerička jedinica za mjerenje mase, koristi se u trgovini.
Postoje dvije različite vrste ove jedinice
         dram (avoirdupois), oznaka dr.av ili samo dr.
         dram (apothecarius, troy) oznake dr. Ap ili dr.tr.
Ne spada u jedinice mase po SI sistemu, a označava slijedeće težine:
1 dr. av. = 1 dr = 27,34375 grama
1 dr. ap. = 3,38879346 grama
Ove jedinice najčešće se koriste u trgovini skupocjenih metala, apotekarskih receptura, ili naučnim propisima. Otuda i priozilazi naziv apotekarskai dram.
Nekada se koristio i kao jedinica barutnog punjenja municije, a koristio se u žargonu u smislu količine jednog gutljaja, ili jednog malog pića, posebno u vezi sa škotskim viskijem.

Komentariši