Treniranje strogoće II

Sa facebook stranice: Karlo Grabovac
500 KM za obraćanje povišenim tonom…

POLICIJSKA REPRESIJA

GORE IMENOVANI SE OSL POVIŠENIM TONOM OBRAĆAO RIJEČIMA: FAŠISTI, PONAVLJAJUĆI VIŠE PUTA TE RIJEČIMA: VI NISTE MOSTARCI , VI STE SELJAČINE, ČUJ IM NAGLASKA.

POLICAJAC SEAD ĆESIR ( ne znam tačno prezime teško je čitljivo i blijeda kopija)

kazna 500 maraka.

Karlo nakon ovog prekršajnog naloga, pošto u njemu nije navedeno ništa,  pita:
Kome sam se obratio? Kada u koliko sati? A evo sve da je to prekršaj kako ću platiti kaznu kad već dugo ne radim nigdje ? Šta ovi misle? Jašta su nego FAŠISTI. Ovo je samo u fašizmu moguće.

prekršajni nalog u prilogu:

(fotos: facebook)

U Mostaru građani dobijaju prekršajne naloge od MUP-a od po 500 KM.

Okupljeni građani danas su s velikim ogorčenjem primili vijest da MUP HNK-a na adrese mnogih učesnika protesta, putem pošte, šalje prekršajne naloge od po 500 maraka. Oni kažu da na kazni piše da su policiju vrijeđali, govoreći im da su „fašisti i seljaci“.
Jedan od onih koji je primio prekršajni nalog je i Karlo Grabovac.
„Ne znam šta sam to, osim što stalno dolazim na proteste, uradio da mi pošalju kaznu. Znam samo da je neću platiti, jer nemam od čega, pošto sam prije dvije godine ostao bez posla, a kako živim, neka ja znam“, kaže Karlo Grabovac.
Kaznu u istom iznosu dobio je i Mehmedalija Čišić, kome, takođe, nije jasno šta mu je uzeto kao „grijeh“.

 (nova sloboda)

Komentariši