Prošetao momak čelebija

Prošetao momak čelebija

Pošetao momak čelebija
po Mostaru, čelebi pazaru,
za pasom mu jagluk i mahrama.
Od mahrame vas se Mostar sjaji,
od jagluka Mostar i Gabela.
Pitala ga ostarjela majka:
Oj bora ti, moj premili sine,
oklen tebi jagluk i mahrama?
Sinak majci tiho odgovara:
Ej, bora mi, moja mila majko,
dala mi je sirota djevojka!
Što si dao siroti djevojci?
Dao prsten od suhoga zlata
i uz prsten hiljadu dukata.
Uzeću je za vjernu ljubovcu.
Uzmi, sine, i srećna ti bila!
(Narodna)

1 komentar

Komentariši