Tako blizu, a tako daleko

(kameno srce – ili srce od kamena)
Danas imamo sve veće kuće, ali sve manje porodice,
sve više diploma, ali sve manje zdravog razuma,
sve više znanja, ali sve manje pravih procjena,
sve više eksperata, ali i sve više problema,
sve više lijekova, ali sve manje zdravlja.
Otputovali smo čak do Mjeseca,
ali imamo problem da pređemo ulicu
i susretnemo se sa svojim susjedom.
Napravili smo mnoštvo kompjutera,
da u njima pohranimo informacije,
da napravimo sve više kopija,
ali imamo sve manje komunikacije.
Postali smo veliki u kvantitetu,
ali mali u kvalitetu.
Ovo je vrijeme brze hrane,
ali i sporog varenja,
visokih ljudi kratkih živaca,
ogromnih profita i površnih odnosa.
Ovo je vrijeme kada je toliko toga u prozoru,
ali ničega u sobi.
(fb)
ili, kako reče švedski pjesnik:
Sad je blizu od kuće do kuće ali je daleko od srca do srca (Nils Ferlin)

Komentariši