Tipično Mostaski…

Historija na fotografijama
Ko je koga pratio?
Car Franjo i Mujaga Komadina na Starom mostu
Kako se približava 100. godišnjica sarajevskog atentata, to se sve više priča o obilježavnju ovoga dana u glavnom gradu BiH, gdje je najavljena posjeta i najvipših europskih dužnosnika, te predsjednika i premijera velikih europskih sila.
Mi ga bilježimo neobičnim pričama i fotosima, a ovog puta donosimo fotografiju austrijskog cara Franje Josipa koji je za posjete Mostaru 1910. godine prešao Stari most 3. juna zajedno s čuvenim mostarskim gradonačelnikom Mujagom Komadinom. Fotka iz knjige Tibora Vrančića “Ćesar na ćupriji”, a neke su je mostarske liske komentirale ovako: “Kakav ćesar, to je Mujaga u pratnji cara Franje…”!

Komentariši