…a propos jaja…

Dolazi dječak kući i pita:

-Šta je bilo prije, koka ili jaje?
-E moj sine, prije je bilo i koka i jaje, i karpuza, i išlo se na more svake nedelje!

Komentariši