Akšam geldi

Akšam geldi

Ilustracija: “Solnedgang og gamle brua”
Alma Oručević,
Drammen, Norveška
Akšam geldi
Osman Đikić
Akšam geldi, sunce zađe,
na tvom licu osta sjaj.
Akšam geldi, tvoje lice,
od sunašca ljepše sja.
Da mi se je ogrijati,
na ljepoti lica tvog.
Moja draga na šiltetu,
uživa k'o padišah.
A ja nigdje ništa nemam,
ja sam puki siromah.
Akšam geldi, dan se gubi,
moje srce zaman gubi.
Akšam geldi, mrak se sprema,
a za mene sanka nema.
I Himzo, naravno:

Komentariši