Poplava kroz brojeve

Koliko je BiH stradala u katastrofi
Trenutno je 22 mrtvih
• Najveća prijetnja su zaraze te sve veći broj klizišta
• Na hiljade ljudi raseljeno
• Neki nikada neće više kročiti u svoje domove
• Entitetske civilne zaštite od prošle sedmice evidentirale poplave u 44 Općine u BiH i Brčko Distnktu, u kojima jc ukupno pogođeno 1,6 miliona ljudi
• U BiH je u katasirafalnim poplavama uništeno ili tesko oštećeno više od 100.000 stambenih objekata. Taj podatak Vijeća ministara BiH nagovještava da se ogroman broj ljudi u dogledno vrijeme neće moći vratiti u svoje domove
• U Tuzlanskom kantonu za vrijeme poplava evakuirano 5.000 ljudi, a ugroženo i uništeno 4.600 objekata
• Crveni križ BiH evidentirao je oko 50 prihvatnih centara u BiH koji su u ovom momentu stavljeni u funkciju
• U 40 općina u zemlji obustavljen nastavni proces
• Ekonomski stručnjaci procjenjuju da će se šteta od poplava i klizišta u BiH mjeriti milijardama, a oporavak trajati i decenijama
• U općinama Domaljevac-Šamac i Orašje sela su još pod vodom, kao i Vojskova, Prud i Zorice u općini Odžak
• U Posavskom kantonu poplavljeno oko 60.000 hektara poljoprivrednog i naseljenog zemljišta. Hiljade ljudi su evakuirane iz tog kantona
• Od 8.500 registriranih poljoprivrednih gazdinstava u Semberiji, pod vodom je bilo 7.000
• Posebno teška situacija u mjestima Topčić-Polje, Željezno Polje, Nemila i Orahovica, gdje su kuće bukvalno zatrpane u klizištima. U Željeznom Polju je živjelo oko 15.000 ljudi, a trenutno ih je tamo ostalo 5.000
• Na području Breze tokom vikenda oko 5.000 Stanovnika imalo priobleme sa snabdijevanjem vodom, a nova klizišta ugrozila oko 80 porodica
• Na području Olova 292 objekta oštećena u poplavama i klizištima, a 13 kuća unište­no. U gradu i dalje nema ur­ednog snabdijevanja vodom. Klizišta su pokrenula minska polja na tri lokacije
Najtragičniji epilog poplava je u broju mrtvih. Prema jučerašnjim podacima MUP-a RS u tom entitetu broj stradalih porastao je na 19. a sa još tri žrtve u FBiH, ukupan broj do sada je 22. MUP RS traga za još jednom nestalom osobom, a Društvo Crvenog križa BiH dobilo je devet zahtjeva za uspostavljanje porodičnih veza i do sada je jedan riješen pozitivno.
• U prihvatnim centrima u Zenici te kod rodbine u tom gradu smješteno je više hiljada osoba izmještenih iz okolice Ma­glaja i drugih mjesta ZDK ugroženih poplavama
• Na području Tuzlanskog kantona registrirano više od 3.000 klizišta
• U posljednjih sedam dana evakuirano jc 209 osoba s po­dručja Srebrenika
• Slična situacija je i u tuzlanskom naselju Kojšino gdje je pr­ije dva dana klizištima ugroženo više od 50 kuća i procje­ne su da će biti potrebno iseliti veliki broj ljudi
• Na području Gračanice srušeno 20 stambenih i ekonomskih objekata, a ugroženo je 80 stambenih i 41 ekonomski objekt. Iseljene su 184 osobe
• Iz Gradačca zbog klizišta iseljene su 54 osobe
• U Kantonu Sarajevo u prihvatnim centrima smješteno je oko 180 osoba
• U RS općine Šamac, Doboj, Vlasenica, Prijedor, Šekovići, Mo­driča, Donji Žabar, Bijeljina, Bratunac, Čelinac bile su pod vo­denom bujicom, a aktivirala su se i klizišta. Broj ljudi u ovih 10 općina je 386.621
(Avaz, 260514)

Komentariši