Carinski pijesak

ŠARENO KAMENJE
ŠTO GA PONESEŠ
NA DALEK PUT
ZA SUDBINOM
DALEKO OD RODNOG SUNCA
DA TE SJEĆA, GOLICA
U CIPELI STAROJ, POKRAJ SRCA

30.06.2014
zdena bošković

Komentariši